ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου, το Blue Lab έχει σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα διάθεσης του εξοπλισμού το οποίο και απευθύνεται αποκλειστικά σε εξοικειωμένους χρήστες. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του προγραμ­ματισμού του Blue Lab, θα είναι δυνατό να χρησιμο­ποιήσουν το λογισμικό και τον εξοπλισμό υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση τεχνικού συμβούλου του εργαστηρίου με σκοπό τον πειραματισμό και τη μετουσίωση των επιχειρηματικών ιδεών τους σε δοκιμαστικά, πρωτότυπα προϊόντα μέσω της χρήσης του εξοπλισμού.