ΣΚΟΠΟΣ και Στοχοσ.

Το Blue Lab αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά που σκοπό έχει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων, ιδεών και προϊόντων με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, πάντα με γνώμονα τη Γαλάζια Oικονομία.

Αποτελεί έναν μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο χώρο που υποδέχεται νέους που θέλουν να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, καλλιεργώντας, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών, το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο «γαλάζιο εργαστήριο» του Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν συνολικά για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της γαλάζιας ανάπτυξης όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.

Ταυτόχρονα, και μέσα από μια σειρά παράλληλων ενεργειών όπως workshops, σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά., το κέντρο δημιουργεί ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και επιχειρηματικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς και συνεργασιών.

Οι άνθρωποι του Blue Lab, προερχόμενοι από την αγορά,  υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες των δράσεων μέσα από μια σειρά συμβουλευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν ειδικά για το κέντρο, προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της κάθε ομάδας, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα κάθε συμμετέχοντα και κάθε ιδέας. Ταυτόχρονα η ομάδα του Blue Lab παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου και φροντίζει ώστε το Κέντρο να είναι πάντα στο κέντρο των εξελίξεων.

Στόχος του Blue Lab είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή και ανάπτυξη γαλάζιων προϊόντων που διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς, προάγουν τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη.

 

Επικεφαλής Κέντρου

Νίκη Λαβδάκη

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και στέλεχος στη Μονάδα Διοίκησης Έργων της PLANET. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διοίκηση μεγάλων έργων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η εμπειρία της εστιάζεται μεταξύ των άλλων σε θέματα στρατηγικού & επιχειρηματικού σχεδιασμού & αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει διευθύνει σειρά έργων σε κλάδους όπως Μεταφορές, Κατασκευές, Εμπόριο και Βιομηχανία. Ως Επικεφαλής του Blue Lab έχει στην ευθύνη της τη συνολική παρακολούθηση της λειτουργίας και ανάπτυξης του Κέντρου.

Στελεχη blue lab.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

Κατερίνα Οικονόμου

Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Περιβάλλοντος και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Τεχνικές Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, διαθέτει πάνω από 30 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση σύνθετων έργων σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε νεοφυείς ή υφιστάμενες επιχειρήσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Blue Lab φέρει την ευθύνη διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου.

Επιχειρηματικός Σύμβουλος

Σταματία Μυκωνιάτη

Η κα Σταματία Μυκωνιάτη είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα τελευταία 20 χρόνια ανήκει στο δυναμικό της PLANET όπου και ασχολείται με θέματα καινοτομίας και προώθησης της επιχειρηματικότητας. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ανάλογων έργων σε σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς όπως το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, το Enterprise Greece, η Γενική Γραμματεία Ερευνάς και Τεχνολογίας κ.ά. Στο Blue Lab παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης.

Επιχειρηματικός Σύμβουλος

Αντώνης Γιαννακόπουλος

Κάτοχος πτυχίου Τεχνολογίας και Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.  Διαθέτει 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Ειδικεύεται σε θέματα  ανάπτυξης και δικτύωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε τεχνικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης. Στο Blue Lab παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης.

Σύμβουλος Χρηματοδότησης

Κωνσταντίνος Μπάρος

Στο δυναμικό της PLANET από το 2010 διαθέτει σημαντική εμπειρία στα πεδία του Corporate και Project Finance, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και ειδικότερα του Financial Planning & Modelling καθώς και της υποστήριξης δικαιούχων στον τομέα του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού συγχρηματοδοτούμενων έργων και σε παροχή υπηρεσιών mentoring και coaching. Κάτοχος πτυχίου B.Sc. στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και πτυχίου MBA (Hons) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως Σύμβουλος χρηματοδότησης του Blue Lab υποστηρίζει τις συμμετέχουσες επιχειρηματικές ομάδες στο κομμάτι ανεύρεσης πόρων.

Νομικός Σύμβουλος

Κωσταντίνα Παπαδήμα

Η κα Παπαδήμα Κωνσταντίνα είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με δίπλωμα εξειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο του Πανεπιστημίου Roskilde της Δανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διοικητικό, Οικονομικό & Φορολογικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Διαθέτει πλέον των επτά 17 ετών εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εταιρικού, εργατικού και εμπορικού δικαίου, σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Η εμπλοκή της στο Blue Lab περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής στις συμμετέχουσες ομάδες.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Νικολέττα Ψάλτη

Senior Consultant της εταιρείας PLANET SA με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας, η κυρία Ψάλτη κατέχει πτυχίο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα Media and Culture. Διαθέτει μεταξύ άλλων πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακών στρατηγικών, στη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού, στην ανάπτυξη σχέσεων με τα MME και στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ πελατολόγιο το οποίο περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρίες, μικρές επιχειρήσεις καθώς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Είναι υπεύθυνη για την προβολή του κέντρου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τεχνικός Σύμβουλος

Ανδρέας Κάνταρος

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη «Σχεδίαση και χαρακτηρισμό τρισδιάστατων δομών για βιοϊατρικές εφαρμογές». Διαθέτει 8ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στον τρισδιάστατο σχεδιασμό και εκτύπωση (3D Design & Printing) και τρισδιάστατων μοντέλων CAD, με εξειδίκευση στη διδασκαλία λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης (CAD Software) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) και στην τεχνική υποστήριξη σχεδιαστικών προγραμμάτων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Είναι ο τεχνικός σύμβουλος 3D Printing και τρισδιάστατων μοντέλων του Blue Lab.

Τεχνικός Σύμβουλος

Αντρέας Ζερκούλης

Τελειόφοιτος του τμήματος ΗΜΜΥ στο ΕΜΠ με ειδίκευση σε κατασκευές ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αυτοματισμούς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της start up εταιρείας Inagros, (CEO/Co-Founder), ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού εργαλείου με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση καλλιεργειών και εγκαταστάσεων πρασίνου. Το 2019 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes Greece, 30 under 30. Είναι ένας εκ των τεχνικών σύμβουλων του Blue Lab για τις τεχνολογίες μικροηλεκτρικών συστημάτων.

Τεχνικός Σύμβουλος

Βασίλης Κασιμάτης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Coach, κάτοχος πτυχίων Professional MBA (ALBA) και Bachelor στην Πληροφορική (W.I.U.) με μεγάλη εμπειρία στον εμπορικό τομέα. Eίναι συνιδρυτής και COO της Inagros, startup εταιρείας που δραστηριοποιείται σε συστήματα κι εφαρμογές καλλιέργειας ακριβείας. Στον τομέα της εκπαίδευσης, έχει εκπαιδεύσει ως εισηγητής πλήθος στελεχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που προέρχονται από διάφορους τομείς και κλάδους της αγοράς, όπως: Τηλεπικοινωνίες ,Φαρμακοβιομηχανίες, Ασφάλειες κ.ά. Είναι ένας εκ των τεχνικών σύμβουλων του Blue Lab για τις τεχνολογίες μικροηλεκτρικών συστημάτων.

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης

Αντώνης Μπουτάτης

Ο κος Αντώνης Μπουτάτης είναι Εμπειρογνώμονας, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού με εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής και μηχανικής ρευστών. Διαθέτει 20έτη και πλέον ειδική επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών προγραμματικών σχεδίων λιμένων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ειδικότερα περιβαλλοντικών μελετών στον τομέα της βιώσιμης ναυτιλίας με έμφαση στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και τη μετάβαση σε καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες μεταφορών, χωροταξικών – στρατηγικών μελετών και μελετών ιδιωτικοποιήσεων και μακροχρόνια εμπειρία στην διαχείριση παράκτιων ζωνών και συγκεκριμένα στην εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών με μαθηματική προσομοίωση

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης

Νικόλαος Βεντίκος

Ο κος Νικόλαος Βεντίκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Τομέα Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Επιμελητής Ε.Ε.Ε. Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕΕ και Επικεφαλής Ομάδας Ναυτικού, Τεχνικού και Περιβαλλοντικού Ρίσκου. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια γενικής εμπειρίας και πάνω από 10 χρόνια ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα συμμετέχοντας ως Συντονιστής Έργου, Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής σε μια σειρά ανάλογων έργων.

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης

Χρήστος Πετρέας

Ο κος Χρήστος Πετρέας είναι Εμπειρογνώμονας - Σύμβουλος - Μελετητής και Ερευνητής σε θέματα τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης από το 1986 μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετά από αρχικές σπουδές στην πληροφορική (Management Information Systems στο University of Pennsylvania ΗΠΑ) συνέχισε και διαθέτει πτυχίο με ειδίκευση στην τουριστική και ξενοδοχειακή διοίκηση και τουριστική οικονομία, και μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική και διαχειριστική οργάνωση επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο Michigan State University (BA-MBA ΗΠΑ). Η μακροχρόνια εμπειρία του στον τομέα του τουρισμού εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στον στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, στην τουριστική στρατηγική/ προβολή / μάρκετινγκ ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.  

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης

Ιωάννα Αργυρού

Η κ. Ιωάννα Αργυρού, είναι εμπειρογνώμονας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με πτυχίο βιολογίας και ειδικότητα στην βιολογία και ιχθυολογία. Είναι ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας «ΝΑΥΣ» και δραστηριοποιείται στο χώρο της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, των Περιβαλλοντικών και Χωροταξικών Μελετών και των Επενδυτικών Προγραμμάτων ως Μελετητής και ως Τεχνικός Σύμβουλος από το έτος 1988. Ειδικότερα, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες σχετικά με την Αλιεία, την Υδατοκαλλιέργεια, τα Περιβαλλοντικά και Χωροταξικά θέματα, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την παγκόσμια Περιφερειακή Ανάπτυξη και Σχέδια διαχείρισης για την ενσωμάτωση της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας στην παράκτια ζώνη και την κοινωνικοοικονομική έρευνα.

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης

Σπύρος Μουζακίτης

Ο κος Σπύρος Μουζακίτης είναι Εμπειρογνώμονας, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει 14έτη και πλέον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με εξειδίκευση σε καινοτόμες υπηρεσίες Internet of Things (IoT) σε κλάδους της γαλάζιας οικονομίας και στην αναγνώριση και συγκέντρωση δεδομένων. Ειδικότερα, εξειδικεύεται στη μοντελοποίηση, σημασιολογική διαλειτουργικότητα και ανάλυση δεδομένων, στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) καθώς και ανοιχτών και διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked data) και στην διαχείριση θαλάσσιων, ωκεανογραφικών δεδομένων και δεδομένων του ναυτιλιακού τομέα.

 
κυκλοι & δικαιουχοι.

Οι βασικές υπηρεσίες του Blue Lab είναι συνολικά 4 και κατηγοριοποιούνται σε υπηρεσίες αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού και ωρίμανσης επιχειρηματικών ιδεών.

 

Από αυτές οι υπηρεσίες παροχής δωρεάν σεμιναρίων και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών προσφέρονται σε κύκλους. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν να συμμετάσχουν, υπάγονται σε έναν κύκλο συνολικών υπηρεσιών που διαρκεί τρεις μήνες και περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια υποστήριξης, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τους σκοπούς του «γαλάζιου εργαστηρίου».

 

Οι υπηρεσίες αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού από εξοικειωμένους χρήστες και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις παρέχονται όλο το έτος, ανεξαρτήτως κύκλου.

 

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες του Blue Lab:

  • Σε ομάδες ή άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης αλλά και εξελιγμένων αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων

  • Σε σχολεία (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ομάδες σπουδαστών ή μαθητών που θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού

  • Σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκιμαστικά προϊόντα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

  • Σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να την εξελίξουν επιχειρηματικά

 

Καθώς οι κατηγορίες των συμμετεχόντων διαφέρουν μεταξύ τους, οι υπηρεσίες αναπτύσσονται στις τέσσερεις κατηγορίες αντίστοιχα, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες κάθε ομάδας στοχευμένα.

 

Έτσι λοιπόν, αναπτύσσονται διαφορετικά είδη tutorial, διαφορετικές υπηρεσίες mentoring και coaching ανάλογα με την κατηγόρια της ομάδας στην οποία ανήκει ο φιλοξενούμενος του κέντρου. Αυτό επιτρέπει την παράλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη των ομάδων – ατόμων αλλά και την παροχή εξειδικευμένων εργαλείωνγια κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη κάθε ανάγκης ξεχωριστά.

Αναλυτική πληροφόρηση για τις υπηρεσίες κάθε κατηγορίας αλλά και τον τρόπο συμμετοχής βρίσκετε εδώ.

g10689.png
γαλαζια αναπτυξη.

H έννοια της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα της Ευρώπης. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης καθώς και των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν σημαντικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες (παραδοσιακές και μη) που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα. Παραδοσιακές δραστηριότητες θεωρούνται η αλιεία, ο τουρισμός, οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες  και οι θαλάσσιες μεταφορές, ενώ στις νέες δραστηριότητες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων  η παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα, οι υδατοκαλλιέργειες, η εξαγωγή στερεών, υγρών και αέριων ορυκτών από τον υποθαλάσσιο πυθμένα καθώς και η θαλάσσια βιοτεχνολογία.

Το βάρος που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία δεν είναι τυχαίο καθώς οι  δυνατότητες ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που παρουσιάζει είναι πολύ μεγάλες. Υπολογίζεται ότι στον τομέα αυτό απασχολούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5.4 εκατ. άτομα ενώ το παραγόμενο προϊόν ανέρχεται ετησίως σε περίπου 500 δις €. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης της ΕΕ αναπτύσσει τρεις άξονες προτεραιοτήτων εστιάζοντας:

  • Στην αύξηση των σημερινών γνώσεων, τεχνολογιών και διαθέσιμων πληροφοριών για το θαλάσσιο περιβάλλον

  • Στην ενίσχυση τομέων του κλάδου που έχουν προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

  • Στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων και πολιτικών ανάλογων με τις ιδιαιτερότητες κάθε θαλάσσιας περιοχής

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Γαλάζια Ανάπτυξη και την ανάλογη στρατηγική της ΕΕ  

 
g6964-2-6-5-0-0.png
Δημοσ πειραια.

Ο Πειραιάς αποτελεί σήμερα το δεύτερο σημαντικότερο Μητροπολιτικό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής μετά την Αθήνα και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί το επίκεντρο ενός ευρύτερου παραγωγικού συστήματος και μιας ευρείας αγοράς εργασίας, με νευραλγικό ρόλο στη ζωή και την οικονομία της Αττικής και της χώρας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής αυτής, ο Δήμος Πειραιά ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, προκειμένου να μπορέσει συντεταγμένα να δρομολογήσει δράσεις που θα καταστήσουν την πόλη ένα Καινοτόμο, Ανταγωνιστικό και Ανθεκτικό Κέντρο Οργάνωσης και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία. Αυτό είναι εξάλλου και το όραμα του Πειραιά για το μέλλον. Ο Δήμος Πειραιά αποτελεί μάλιστα έναν από τους πρώτους δήμους που έχει στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη.

 

Η στρατηγική αυτή, που εκτείνεται χρονικά έως το 2024, είναι ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της Γαλάζιας Ανάπτυξης, περιλαμβάνοντας άξονες προτεραιότητας ενεργειών που προσβλέπουν μεταξύ άλλων στην προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας.

Το Blue Lab αποτελεί μια καινοτόμα ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση, με απώτερο σκοπό την παραγωγή και προαγωγή της καινοτομίας καθώς και τη σύνδεση της με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Πειραιά έχει και στο παρελθόν υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία ανάλογες δράσεις όπως αυτές του Blue Growth Piraeus και του BLUACT.

Περισσότερα για το Δήμο Πειραιά εδώ

 
περιφερεια αττικησ.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής και σύμφωνα με τη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020, επιλέγει να επενδύσει στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς αναγνωρίζει τον τομέα αυτό ως έναν από τους τρεις τομείς εξειδίκευσης σε όρους απασχόλησης. Συνιστά μια περιοχή με πολλές προοπτικές ανάπτυξης και επένδυσης για την Περιφέρεια σε τομείς όπως το θαλάσσιο περιβάλλον και ο θαλάσσιος τουρισμός, οι πλωτές μεταφορές, η διαχείριση των εμπορευμάτων και της αλυσίδας εφοδιασμού, η ναυπήγηση σκαφών, η ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια.

 

Επίσης, η ενίσχυση και προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και νέας γνώσης και η σύνδεσή τους με την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι, πέρα από ευρωπαϊκή, εθνική, και περιφερειακή προτεραιότητα.

Το Blue Lab εντάσσεται στην πρόθεση της Περιφέρειας, με ορίζοντα το 2020, να καταβληθεί προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κουλτούρα καινοτομίας που να προσανατολιστεί και συνδεθεί με νέα, πρωτότυπα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για 2 έτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά (ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 34/2018 του περιφερειακού Συμβουλίου).

 
planet.

Η PLANET, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με μακρόχρονη παρουσία και έντονη δραστηριότητα στη διεθνή και ελληνική αγορά έχει αναλάβει (μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό) τη δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για τους πρώτους 26 μήνες δραστηριότητας του.

Σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, στον οποίο και ανήκει το Blue Lab, η εταιρεία PLANET έχει αναλάβει το σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό του Κέντρου, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του μέχρι και την ολοκλήρωση του Έργου, όπου και θα παραδοθεί στο Δήμο Πειραιά προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του.

Η εμπειρία της PLANET στο σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων καθώς και η εξειδίκευση της στην υποστήριξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη του Δήμου Πειραιά για την εκπόνηση αυτού του κρίσιμου για την πόλη έργου.

Πιο συγκεκριμένα, ευθύνη της PLANET αποτελούν:

  • Η Δημιουργία του Blue Lab και η αγορά σύγχρονων μηχανημάτων (key enabling technologies for innovation) για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Η Λειτουργία του Blue Lab με παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής κaι εκπαίδευσης σε σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτομίας (key enabling technologies for innovation) και για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων κι υπηρεσιών από νέες επιχειρήσεις.

  • Η Ανάδειξη, Διάχυση και Προώθηση της καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη μέσα από δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία PLANET.