συμμετοχη!

Υπηρεσίες σεμιναρίων και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών

Τόσο οι υπηρεσίες σεμιναρίων όσο και οι υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών του Blue Lab παρέχονται σε κύκλους. Συνολικά το «γαλάζιο εργαστήριο» ολοκληρώνει τρεις κύκλους ετησίως, διαρκείας 4 μηνών ο καθένας. Από τους τέσσερεις αυτούς μήνες οι τρείς αφορούν απευθείας υπηρεσίες στους συμμετέχοντες (turotial, consulting) ενώ ο πρώτος κύκλος κάθε μήνα είναι παρασκευαστικός και αφιερώνεται στην προώθηση του επερχόμενου κύκλου, στη συλλογή και αξιολόγηση αιτήσεων και το σχηματισμό των ομάδων.

Οι συμμετέχοντες επιλέγονται ύστερα από αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλανε σε απάντηση σχετικής πρόσκλησης για κάθε κύκλο. Οι προσκλήσεις αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο του Blue Lab πριν την έναρξη κάθε κύκλου, είναι ανοιχτές, και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος προκειμένου να εκδηλώσει την πρόθεση συμμετοχής του (βασικοί όροι παροχής υπηρεσιών, περιεχόμενα της αίτησης που θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι, κριτήρια επιλογής, αριθμός των θέσεων).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, με τη συμπλήρωση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής φόρμας, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από τον υποψήφιο συμμετέχοντα του «εργαστηρίου».

Αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικές επισκέψεις

Το Blue Lab έχει σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα διάθεσης του εξοπλισμού του το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε εξοικειωμένους χρήστες και υλοποιείται βάσει προγραμματισμού του Κέντρου ανεξαρτήτως κύκλου. Η διάθεση του εξοπλισμού και του λογισμικού παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε χρήστες εξοικειωμένους με το λογισμικό και τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους με τη συμπλήρωση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής φόρμας, σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησης που είναι προσβάσιμη μέσω του bluelab.gr. Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς.

Για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις οι εγκαταστάσεις του Κέντρου είναι διαθέσιμες καθόλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως κύκλου, με βάση τον προγραμματισμό του Κέντρου. Προκειμένου κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα/σχολείο να πραγματοποιήσει σχετική επίσκεψη θα πρέπει πρώτα να υποβάλει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα με τη συμπλήρωση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής φόρμας, προκειμένου να δρομολογηθεί η επίσκεψη με σειρά προτεραιότητας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς.

rect6710.png
σεμινάρια 3D
και ψηφιακής τεχνολογίας
διάθεση τεχνολογικού εξοπλισμού
εκπαιδευτικές επισκέψεις
απευθύνεται σε
Ομάδες ή άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης αλλά και εξελιγμένων αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων
Σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκιμαστικά προϊόντα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας
Σε σχολεία (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ομάδες σπουδαστών ή μαθητών που θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού
Σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να την εξελίξουν επιχειρηματικά
επιλογή
συμμετεχόντων
Η επιλογή των συμμετεχόντων αυτών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων συμμετοχής, θα λαμβάνεται όμως υπόψη και ο βαθμός εξοικείωσης τους με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε μικρότερο βαθμό
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων συμμετοχής θα λαμβάνεται όμως υπόψη και ο βαθμός εξοικείωσης με ανάλογες τεχνολογίες
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών / σπουδαστών στο Blue Lab θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας στα πλαίσια προγραμματισμού του Κέντρου.

Η επιλογή των ομάδων που θα επωφεληθούν θα γίνεται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, που θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης για την επιλογή των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα είναι το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας καθώς και η σαφήνεια και δυναμική της επιχειρηματικής πρότασης.

 

Χαρακτηριστικά που θα εξετάζονται:

  • Σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας

  • Πρωτοτυπία / καινοτομία

  • Ποια ανάγκη της αγοράς θα καλύψει το νέο προϊόν/υπηρεσία. Πως καλύπτεται σήμερα η ανάγκη αυτή - Ποιος είναι ο ανταγωνισμός Βαθμός ωριμότητας

  • Επιχειρηματικό μοντέλο κ.α.