top of page

προσκληση / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

Το BLUE LAB, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, διοργανώνει τα παρακάτω σεμινάρια:

  • Α1: Τρισδιάστατο σχεδιασμό (3D Design)

 

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εκπαίδευση στην παραγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδίων κάθε τύπου με χρήση του λογισμικού Solidworks. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν τεχνικά σχέδια εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ακρίβεια, να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της μοντελοποίησης σε δύο και τρεις διαστάσεις, να δημιουργήσουν εξαρτήματα, συναρμολογημένα σύνολα αλλά και διαστασιολογημένα κατασκευαστικά σχέδια που προκύπτουν από όψεις και κάθετες τομές τρισδιάστατων αντικειμένων. Είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει κατανοητή και εύκολη στον εκπαιδευόμενο τη μεθοδολογία σχεδιασμού στο χώρο με εύκολα, σαφή και πρακτικά παραδείγματα υφιστάμενων εφαρμογών. Παράλληλα οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και την τεχνολογία της Τρισδιάστατης Σάρωσης (3D Scanning), αποκτώντας έτσι μια συνολική εικόνα για τη σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις.

Εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βίωσε και βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των πρόσφατων μέτρων της Κυβέρνησης με την απαγόρευση των συναθροίσεων το Σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο, με τη χρήση του συστήματος Microsoft Teams και με τη χορήγηση εκπαιδευτικής έκδοσης περιορισμένης διάρκειας του σχετικού λογισμικού (Solidworks) στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι δυνατό να παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου, κάνοντας χρήση του διαμοιρασμού οθόνης (share screen) του Microsoft Teams και να τους προωθούνται πρακτικές ασκήσεις για εξάσκηση με τη χρήση της εκπαιδευτικής έκδοσης του λογισμικού Solidworks που θα τους έχει χορηγηθεί. Σε επόμενο session, μετά την παράδοση των πρακτικών ασκήσεων, θα επιλύονται απορίες και θα απαντώνται ερωτήσεις των εκπαιδευόμενων επί των ασκήσεων, πριν την παράδοση του επόμενου θεωρητικού μέρους.

  • Α2: Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing)

 

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις αρχές λειτουργίας του 3D Printing και τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο BlueLab. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις αρχές λειτουργίας της μεθόδου, τις δυνατότητές της αλλά και βασικές γνώσεις χειρισμού των 3D Printers του Blue Lab. Ακόμα, θα εξοικειωθούν με τις ιδιότητες των διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιούνται, τον ορισμό των κατασκευαστικών παραμέτρων στο λογισμικό προετοιμασίας, ενώ θα λάβουν χρήσιμες συμβουλές για τη μέγιστη αξιοποίηση της προσφερόμενης τεχνολογίας.

Το Σεμινάριο αυτό υλοποιείται συνδυάζοντας μαθήματα εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά) και μαθήματα διαζώσης, λόγω της πανδημίας Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με την χρήση του συστήματος Microsoft Teams σε δύο sessions των 4 ωρών έκαστο και με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων του τμήματος, ενώ το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού κέντρου Bluelab επίσης σε δύο sessions των 4 ωρών έκαστο και με τον επιμερισμό του τμήματος σε δύο επιμέρους ομάδες ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός (συνολικά θα παρασχεθούν 4 sessions των τεσσάρων ωρών έκαστο). Η προτεινόμενη ρύθμιση συμβαδίζει πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ο οποίος αφ’ ενός συστήνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση όπου είναι εφικτό, ενώ όπου δεν είναι εφικτό και πρέπει να εφαρμοστεί η δια ζώσης εκπαίδευση συστήνει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος τουλάχιστον 7 τ.μ κατ’ άτομο. Σημειώνεται ότι για την δια ζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας σύμφωνα με τα πρόσφατα μέτρα για την περιφέρεια Αττικής.

  • Β: Χρήση και εφαρμογές εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας & αυτοματισμών

 

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων στη χρήση και τις εφαρμογές εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας & αυτοματισμών (αισθητήρων, ενεργοποιητών, μικροηλεκτρονικών συστημάτων όπως τα arduino, raspberry pi κλπ.). Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών και τις βασικές αρχές της ρομποτικής με χρήση αισθητήρων, την κατασκευή απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Το Σεμινάριο αυτό υλοποιείται εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά), λόγω της πανδημίας Covid-19 με τη χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης Microsoft Teams και της ανοικτής πλατφόρμας TinkerCad μέσω της οποίας μπορεί κάθε εκπαιδευόμενος να δημιουργεί κυκλώματα και να πραγματοποιεί προσομοιώσεις (4 sessions των 4 ωρών).

Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε φοιτητές, σπουδαστές, νέους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης ή εξελιγμένων αισθητή­ρων, ενεργοποιητών και μικρο­ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί ένας ελάχιστος βαθμός εξοικείωσης των ενδιαφερόμενων στη χρήση Η/Υ και στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ καθώς και η εξοικείωση με γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνίας (πλοήγηση στο διαδίκτυο, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων). Ειδικά οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2- Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) χωρίς την ταυτόχρονη παρακολούθηση του σεμιναρίου Α1- Τρισδιάστατη σχεδίαση (3D Design) θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν και γνώσεις τρισδιάστατης σχεδίασης.

Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται μέσω του βιογραφικού σημειώματος του ενδιαφερόμενου, όπου θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος απόκτησης της σχετικής εμπειρίας. Επιπλέον είναι ενδεχόμενο τα ανωτέρω να επιβεβαιωθούν και μέσω προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερόμενων (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) με στελέχη / εκπροσώπους του Blue Lab.

Η επιλογή των ωφελούμενων που θα καλύπτουν τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων συμμετοχής.

Στους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης / Κατάρτισης.

bottom of page