προσκληση / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

Το BLUE LAB, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, διοργανώνει τον 2ο κύκλο παροχής οργανωμένων σεμιναρίων ως εξής:

  • Α1: Τρισδιάστατο σχεδιασμό (3D Design)

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εκπαίδευση στην παραγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδίων κάθε τύπου με χρήση του λογισμικού Solidworks. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν τεχνικά σχέδια εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ακρίβεια, να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της μοντελοποίησης σε δύο και τρεις διαστάσεις, να δημιουργήσουν εξαρτήματα, συναρμολογημένα σύνολα αλλά και διαστασιολογημένα κατασκευαστικά σχέδια που προκύπτουν από όψεις και κάθετες τομές τρισδιάστατων αντικειμένων. Είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει κατανοητή και εύκολη στον εκπαιδευόμενο τη μεθοδολογία σχεδιασμού στο χώρο με εύκολα, σαφή και πρακτικά παραδείγματα υφιστάμενων εφαρμογών. Παράλληλα οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και την τεχνολογία της Τρισδιάστατης Σάρωσης (3D Scanning), αποκτώντας έτσι μια συνολική εικόνα για τη σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις.

  • Α2: Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing)

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις αρχές λειτουργίας του 3D Printing και τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο BlueLab. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις αρχές λειτουργίας της μεθόδου, τις δυνατότητές της αλλά και βασικές γνώσεις χειρισμού των 3D Printers του Blue Lab. Ακόμα, θα εξοικειωθούν με τις ιδιότητες των διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιούνται, τον ορισμό των κατασκευαστικών παραμέτρων στο λογισμικό προετοιμασίας, ενώ θα λάβουν χρήσιμες συμβουλές για τη μέγιστη αξιοποίηση της προσφερόμενης τεχνολογίας.

  • Β: Χρήση και εφαρμογές εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας & αυτοματισμών και εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας VR (Virtual Reality)

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων στη χρήση και τις εφαρμογές εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας & αυτοματισμών (αισθητήρων, ενεργοποιητών, μικροηλεκτρονικών συστημάτων όπως τα arduino, raspberry pi κλπ.) και εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας VR (Virtual Reality). Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών και τις βασικές αρχές της ρομποτικής με χρήση αισθητήρων, την κατασκευή απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αλλά και να προσομοιώσουν πραγματικά ή φανταστικά περιβάλλοντα με τη χρήση υπολογιστών.

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020, θα διεξάγεται δε πρωινές  ή απογευματινές ώρες, 1 με 2 φορές την εβδομάδα από ένα 4ωρο ημερησίως.

Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε φοιτητές, σπουδαστές, νέους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης ή εξελιγμένων αισθητή­ρων, ενεργοποιητών και μικρο­ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020. Για τον 2ο κύκλο του Προγράμματος θα επιλεγούν 16 ενδιαφερόμενοι για κάθε ένα από τα σεμινάρια (Α1, Α2 και Β).

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί ένας ελάχιστος βαθμός εξοικείωσης των ενδιαφερόμενων στη χρήση Η/Υ και στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ καθώς και η εξοικείωση με γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνίας (πλοήγηση στο διαδίκτυο, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων). Ειδικά οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2- Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) χωρίς την ταυτόχρονη παρακολούθηση του σεμιναρίου Α1- Τρισδιάστατη σχεδίαση (3D Design) θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν και γνώσεις τρισδιάστατης σχεδίασης.

Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται μέσω του βιογραφικού σημειώματος του ενδιαφερόμενου, όπου θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος απόκτησης της σχετικής εμπειρίας. Επιπλέον είναι ενδεχόμενο τα ανωτέρω να επιβεβαιωθούν και μέσω προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερόμενων (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) με στελέχη / εκπροσώπους του Blue Lab.

Η επιλογή των ωφελούμενων που θα καλύπτουν τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων συμμετοχής.

Στους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης / Κατάρτισης.

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

©2019 by blue/lab. Μαυρομιχάλη και Κάστορος 55, Πειραιάς. Graphics by Designature

Η δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για 2 έτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά (ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 34/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου)