προσκληση / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

Το BLUE LAB, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, διοργανώνει τον 3ο κύκλο παροχής οργανωμένων σεμιναρίων ως εξής:

  • Α1: Τρισδιάστατο σχεδιασμό (3D Design)

 

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εκπαίδευση στην παραγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδίων κάθε τύπου με χρήση του λογισμικού Solidworks. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν τεχνικά σχέδια εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ακρίβεια, να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της μοντελοποίησης σε δύο και τρεις διαστάσεις, να δημιουργήσουν εξαρτήματα, συναρμολογημένα σύνολα αλλά και διαστασιολογημένα κατασκευαστικά σχέδια που προκύπτουν από όψεις και κάθετες τομές τρισδιάστατων αντικειμένων. Είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει κατανοητή και εύκολη στον εκπαιδευόμενο τη μεθοδολογία σχεδιασμού στο χώρο με εύκολα, σαφή και πρακτικά παραδείγματα υφιστάμενων εφαρμογών. Παράλληλα οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και την τεχνολογία της Τρισδιάστατης Σάρωσης (3D Scanning), αποκτώντας έτσι μια συνολική εικόνα για τη σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις.

Εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βίωσε και βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των πρόσφατων μέτρων της Κυβέρνησης με την απαγόρευση των συναθροίσεων το Σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο, με τη χρήση του συστήματος Microsoft Teams και με τη χορήγηση εκπαιδευτικής έκδοσης περιορισμένης διάρκειας του σχετικού λογισμικού (Solidworks) στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι δυνατό να παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου, κάνοντας χρήση του διαμοιρασμού οθόνης (share screen) του Microsoft Teams και να τους προωθούνται πρακτικές ασκήσεις για εξάσκηση με τη χρήση της εκπαιδευτικής έκδοσης του λογισμικού Solidworks που θα τους έχει χορηγηθεί. Σε επόμενο session, μετά την παράδοση των πρακτικών ασκήσεων, θα επιλύονται απορίες και θα απαντώνται ερωτήσεις των εκπαιδευόμενων επί των ασκήσεων, πριν την παράδοση του επόμενου θεωρητικού μέρους.

  • Α2: Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing)

 

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις αρχές λειτουργίας του 3D Printing και τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο BlueLab. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις αρχές λειτουργίας της μεθόδου, τις δυνατότητές της αλλά και βασικές γνώσεις χειρισμού των 3D Printers του Blue Lab. Ακόμα, θα εξοικειωθούν με τις ιδιότητες των διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιούνται, τον ορισμό των κατασκευαστικών παραμέτρων στο λογισμικό προετοιμασίας, ενώ θα λάβουν χρήσιμες συμβουλές για τη μέγιστη αξιοποίηση της προσφερόμενης τεχνολογίας.

Το Σεμινάριο αυτό υλοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης. Κατά συνέπεια υπόκειται στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

  • Β: Χρήση και εφαρμογές εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας & αυτοματισμών

 

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων στη χρήση και τις εφαρμογές εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας & αυτοματισμών (αισθητήρων, ενεργοποιητών, μικροηλεκτρονικών συστημάτων όπως τα arduino, raspberry pi κλπ.). Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών και τις βασικές αρχές της ρομποτικής με χρήση αισθητήρων, την κατασκευή απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βίωσε και βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των πρόσφατων μέτρων της Κυβέρνησης με την απαγόρευση των συναθροίσεων το Σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο, με τη χρήση του συστήματος Microsoft Teams και τη χρήση της πλατφόρμας TinkerCad που αποτελεί μεταξύ άλλων ένα προσομοιωτή του συστήματος Arduino. Μέσο της πλατφόρμας αυτής θα είναι δυνατή η ανάπτυξη βασικών εφαρμογών Arduino  με την δημιουργία κυκλωμάτων με τον αντίστοιχο κώδικα,  τα οποία θα λειτουργούν  εικονικά,  όπως θα λειτουργούσαν  και σε πραγματικό  περιβάλλον. Η πλατφόρμα αυτή δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού και είναι δωρεάν. Στην πλατφόρμα αυτή  ο τεχνικός σύμβουλος  θα δημιουργήσει  μία εικονική τάξη, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύσσουν  τις εφαρμογές του σεμιναρίου. Επίσης ο τεχνικός σύμβουλος θα έχει πρόσβαση σε κάθε εργασία ξεχωριστά ώστε  να  είναι δυνατή η παροχή κατάλληλων οδηγιών ανά εκπαιδευόμενο.

Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε φοιτητές, σπουδαστές, νέους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης ή εξελιγμένων αισθητή­ρων, ενεργοποιητών και μικρο­ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα μέχρι τις 21 Ιουνίου 2020. Για τον 3ο κύκλο του Προγράμματος θα επιλεγούν 16 ενδιαφερόμενοι για κάθε ένα από τα σεμινάρια (Α1, Α2 και Β).

Για τα Σεμινάρια Α1 και Β, ο 3ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει περί τα μέσα Ιουνίου του 2020 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2020, θα διεξάγονται δε απογευματινές ώρες, 1 με 3 φορές την εβδομάδα από ένα 3ωρο ημερησίως.

Για το Σεμινάριο Α2, που υλοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης, ο προγραμματισμός δεν είναι ακόμα γνωστός, δεδομένου ότι εξαρτάται κυρίως από την άρση απαγορεύσεων και περιορισμών που έχουν τεθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί ένας ελάχιστος βαθμός εξοικείωσης των ενδιαφερόμενων στη χρήση Η/Υ και στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ καθώς και η εξοικείωση με γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνίας (πλοήγηση στο διαδίκτυο, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων). Ειδικά οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2- Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) χωρίς την ταυτόχρονη παρακολούθηση του σεμιναρίου Α1- Τρισδιάστατη σχεδίαση (3D Design) θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν και γνώσεις τρισδιάστατης σχεδίασης.

Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται μέσω του βιογραφικού σημειώματος του ενδιαφερόμενου, όπου θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος απόκτησης της σχετικής εμπειρίας. Επιπλέον είναι ενδεχόμενο τα ανωτέρω να επιβεβαιωθούν και μέσω προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερόμενων (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) με στελέχη / εκπροσώπους του Blue Lab.

Η επιλογή των ωφελούμενων που θα καλύπτουν τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων συμμετοχής.

Στους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης / Κατάρτισης.

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

©2019 by blue/lab. Μαυρομιχάλη και Κάστορος 55, Πειραιάς. Graphics by Designature

Η δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για 2 έτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά (ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 34/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου)