ΤΟ ΒΗΜΑ: Κοιτίδα γαλάζιας ανάπτυξης για τον Πειραιά