ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Γαλάζια Ανάπτυξη με καινοτομία μέσω του Blue Lab