Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς αλλά δεν μένουμε απραγείς!

Ο δεύτερος κύκλος του επιχειρηματικού επιταχυντή του Blue Lab ξεκινά σύντομα. Εκπαιδεύσεις, mentoring και coaching γίνονται πλέον ψηφιακά από το σπίτι. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς αλλά δεν μένουμε απραγείς!