προσκληση / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ.

Το BLUE LAB, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, έχει σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών με σκοπό τη μετάβαση από τον πειραματισμό και την παραγωγή πρωτοτύπων προϊόντων στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων στη Γαλάζια Οικονομία. Με την παρούσα πρόσκληση το BLUE LAB διοργανώνει τον 1ο κύκλο του προγράμματος αυτού, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες ωρίμανσης ιδεών προκειμένου να μετεξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε τρία (3) στάδια:

 • Στάδιο 1. Διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών και αναγκών υποστήριξης, κατά το οποίο η ομάδα του Blue Lab προσδιορίζει τις ανάγκες της κάθε ομάδας και διαμορφώνει, σε συνεργασία πάντα με  την ομάδα, το πλάνο υποστήριξης της για τα επόμενα στάδια που ακολουθούν

 • Στάδιο 2. Συμβουλευτική ενημέρωση, κατά το οποίο η κάθε ομάδα, ανάλογα με τη διάγνωση αναγκών υποστήριξης που διενεργήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, παρακολουθεί ευέλικτους κύκλους σεμιναρίων συμβουλευτικής ενημέρωσης, οι οποίοιενισχύουν την ικανότητά της για εξειδίκευση/ωρίμανση των ιδεών τους σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Τα σεμινάρια αυτά είναι 8ωρης διάρκειας το καθένα (δύο 4ωρα) καιπροσφέρουν τεχνογνωσία, υποδείγματα και επιχειρηματικά εργαλεία καλύπτοντας διαφορετικές θεματικές ενότητες επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως διοίκηση (management), marketing, διαχείριση προσωπικού (HR management), εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan) κ.α

 • Στάδιο 3. Εξατομικευμένη υποστήριξη των επιχειρηματικών ιδεών (mentoring, coaching), κατά το οποίο η κάθε ομάδα συνεργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, με την ομάδα του Blue Lab. Η συνεργασία αυτή σκοπό έχει να τους βοηθήσει να εξειδικεύσουν την ιδέα τους από επιχειρηματική σκοπιά, ώστε να μετεξελιχθεί σε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών γίνεται μέσω της διενέργειας εξατομικευμένων συναντήσεων / συνεδριών υποστήριξης  με τις ομάδες, συνολικής διάρκειας 40 ωρών για κάθε επιχειρηματική ιδέα.

 

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2020, θα διεξάγεται δε πρωινές  ή απογευματινές ώρες, με βάση τον προγραμματισμό του Blue Lab και τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερόμενων.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που σκοπεύουν να αναλάβουν εγχειρήματα με υψηλή απόδοση επένδυσης στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και επιθυμούν να ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα του BLUE LAB μέχρι τις 30.11.2019. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν την ιδέα την οποία επιθυμούν να εξελίξουν σε επιχειρηματική πρωτοβουλία που θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στους ευρύτερους θεματικούς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως:

 • Θαλάσσιες μεταφορές

 • Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα

 • Παράκτιος τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας

 • Γαλάζια βιοτεχνολογία

 • Αφαλάτωση

 • Εξόρυξη αδρανών υλικών

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

 • Αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις (δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά / συσχέτιση με τους ευρύτερους θεματικούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας) αποτελούν προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Για τον 1ο κύκλο του Προγράμματος θα επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση, 10 ενδιαφερόμενες ομάδες ή αλλιώς 10 επιχειρηματικές ιδέες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε ένα από τα κατωτέρω κριτήρια βαθμολογείται σε μία προκαθορισμένη κλίματα (π.χ. 1-10), ενώ η βαθμολογία αυτή σταθμίζεται με βάση προκαθορισμένους συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με την σπουδαιότητα του κάθε κριτηρίου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας αξιολόγησης, το Blue Lab είναι ενδεχόμενο να διενεργήσει συνεντεύξεις (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) των υποψηφίων με στελέχη / εκπροσώπους του Blue Lab, προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των υποψήφιων επιχειρηματικών ιδεών.

 • Facebook - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle

©2019 by blue/lab. Μαυρομιχάλη και Κάστορος 55, Πειραιάς. Graphics by Designature

Η δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για 2 έτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά (ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 34/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου)